فراخوان
تحویل ایده
برگزارکنندگان مسابقه
برگزیدگان دوره های قبلی
دوره های گذشته مسابقه
تم ویژه مسابقه: آموزش در دانشگاه پس فردا

دومین دوره مسابقه ایده های پس فردا (آذر ماه 1397)

دومین دوره مسابقه "ایده های پس فردا"، آذر ماه 1397
دبیر مسابقه: دکتر مریم بیطرف، استادیار، دانشگاه تهران
 

اعضای کمیته اجرایی مسابقه
دکتر سارا نظیف، استادیار، دانشگاه تهران
دکتر امیررضا قیامی آزاد، استادیار، دانشگاه تهران
دکتر مسلم شاهوردی، استادیار، دانشگاه تهران

داوران مسابقه
1-    علیرضا اسدپور، استادیار ، University of Massachusetts Dartmouth, USA
2-    کیوان اصغری، دانشیار ،  دانشگاه صنعتی اصفهان
3-    لیلا اعتمادسعید، پژوهشگر ، پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
4-    زهرا اکبری، محقق ، دانشگاه تهران
5-    سیامک ایپکچی، استادیار ،  دانشگاه صنعتی امیرکبیر
6-    مهدی آرزومندی ، استادیار ،  دانشگاه شهاب دانش
7-    عباس بابازاده، استادیار ، دانشگاه تهران
8-    کياچهر   بهفرنيا، دانشيار  ،  دانشگاه صنعتی اصفهان
9-    فرهاد  بهنام فر، دانشیار  ،  دانشگاه صنعتی اصفهان
10-    کامبیز بهنیا، استاد ، دانشگاه تهران
11-    محمد رضا جعفر زاده ، استاد ، دانشگاه فردوسی مشهد
12-    میرمصدق جمالی، استاد ،  دانشگاه صنعتی شریف
13-    گلناز جوزانی کهن، استادیار ، دانشگاه تهران
14-    اصغر حبیب نژاد، استادیار ، دانشگاه علم و صنعت
15-    علی اکبر حشمتی ، استادیار ، دانشگاه علم و صنعت
16-    ناصر  خاجی  ، استاد ، دانشگاه تربيت مدرس
17-    فرزانه دادرس جوان ، استادیار ، دانشگاه تهران
18-    ودود دهخوارقانیان ، مهندس ، Modjeski and Masters, USA
19-    محمدمهدی رجبی ، استادیار ، دانشگاه تربيت مدرس
20-    فیاض رحیم‌ز اده رفوئی  ، استاد ،  دانشگاه صنعتی شریف
21-    امیر محمد رمضانیانپور ، استادیار ، دانشگاه تهران
22-    سید مهدی زهرایی ، استاد ، دانشگاه تهران
23-    سیاوش سروشیان ، استادیار ، دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی
24-    مطهره سعادت پور ، استادیار ، دانشگاه علم و صنعت
25-    محمد صادق سنگري  ، استادیار ، دانشگاه تهران
26-    احسان سیدی حسینی نیا ، دانشیار ، دانشگاه فردوسی مشهد
27-    عبدالله شفیع زاده ، دانشیار ، The Ohio State University, USA
28-    مجتبی  شوریان ، استادیار ، دانشگاه شهید بهشتی
29-    محسن صابرماهانی ، استادیار ، دانشگاه علم و صنعت
30-    حسین صالح‌زاده ، دانشيار ، دانشگاه علم و صنعت
31-    محمد حسین صراف زاده ، دانشیار ، دانشگاه تهران
32-    امیر صمیمی ، دانشيار ،  دانشگاه صنعتی شریف
33-    سارا عابدی ، استادیار ، Texas A&M University, USA
34-    حمیدرضا عباسیان جهرمی ، استادیار ، دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی
35-    سید محمد ضیا  علوی ، استادیار ، دانشگاه تهران
36-    بهزاد فتاحی ، دانشیار ، University of Technology Sydney, Australia
37-    محمود فغفور مغربی ، استاد ، دانشگاه فردوسی مشهد
38-    نادر فنائی ، دانشیار ، دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی
39-    پدرام قادری ، استادیار ، دانشگاه علم و صنعت
40-    پرویز قدوسی ، دانشیار ، دانشگاه علم و صنعت
41-    کبری قرئلی ، استادیار ، دانشگاه تهران
42-    محمد  کارآموز ، استاد ، دانشگاه تهران
43-    رضا  کراچیان ، استاد ، دانشگاه تهران
44-    سهیل محمدی ، استاد ، دانشگاه تهران
45-    محمد جواد محمودی ، استادیار ، دانشگاه شهید بهشتی
46-    نادر   مختارانی ، استادیار ، دانشگاه تربيت مدرس
47-    مصطفی مسعودی  ، استادیار ، دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی
48-    محمود مصباح ، استادیار ،  دانشگاه صنعتی امیرکبیر
49-    ساناز مقیم ، استادیار ،  دانشگاه صنعتی شریف
50-    نجمه مهجوری ، دانشیار ، دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی
51-    میرعماد موسوی ، Founder and CEO ، QuiGig, Inc., USA
52-    علیرضا میردامادی ، Business Development Lead  ، Norwegian Geotechnical Institute (NGI), USA
53-    سیدسجاد میرولد ، استادیار ، دانشگاه علم و صنعت
54-    علی نخعی ، استاد یار ، دانشگاه تهران
55-    کورش نصراله زاده ، استادیار ، دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی
56-    آرش نوشادروان ، استادیار ، Texas A&M University, USA
57-    غلامرضا  هروی ، استاد ، دانشگاه تهران
58-    امین وحدت ، Management Consultant ، Motive Power, USA
59-    فرهاد یکه یزدان دوست ، دانشیار ، دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی

 

اولین دوره مسابقه ایده های پس فردا (اردیبهشت ماه ١٣٩۶)

اولین دوره مسابقه ایده های پس فردا (اردیبهشت ماه ١٣٩۶)
دبیر مسابقه:
دکتر فرناز صادقپور، دانشگاه گلگری - کانادا
داوران مسابقه:
١- دکتر زهرا اکبری - دانشگاه تهران
٢- دکتر امین الوانچی - دانشگاه صنعتی شریف
٣- دکتر علیرضا اسدپور - دانشگاه ماساچوست - آمریکا
۴- دکتر رضا عطارنژاد - دانشگاه تهران
۵- دکتر کامبیز بهنیا - دانشگاه تهران
۶- دکتر مریم بیطرف - دانشگاه تهران
٧- دکتر مسعود دارابی - دانشگاه کانزاس - آمریکا
٨- دکتر بهروز گتمیری - دانشگاه تهران
٩- دکتر امیر کیوان قربانی تنها - دانشگاه تهران
١٠- دکتر سید سجاد میرولد - دانشگاه علم و صنعت
١١- دکتر سهیل محمدی - دانشگاه تهران
١٢- دکتر مسعود منتظری - دانشگاه تهران
١٣- دکتر مهدی مرتهب - دانشگاه صنعتی شریف
١۴- دکتر سید تقی (امید) نایینی - دانشگاه تهران
١۵- دکتر سارا نظیف - دانشگاه تهران
١۶- دکتر رضا رفیعی - دانشگاه تهران
١٧- دکتر فیاض رحیم زاده رفوئی - دانشگاه صنعتی شریف
١٨- دکتر امیرمحمد رمضانیانپور - دانشگاه تهران
١٩- دکتر مریم سخایی فر - دانشگاه تگزاس ای اند ام - آمريكا
٢٠- دكتر مهدي صمدزاد - دانشگاه تهران
٢١- دكتر يوسف شفاهي - دانشگاه صنعتي شريف
٢٢- دكتر حسين تقدس - دانشگاه تهران
٢٣- دكتر مهدي توكلان - دانشگاه تهران
٢٤- دكتر مزدك توتكابني - دانشگاه ماساچوست -آمريكا
٢٥-دكتر مهدي زهرايي - دانشگاه تهران
٢٧- دكتر سارا عابدي - دانشگاه تگزاس اي اند ام- آمريكا
٢٨- دكتر مرتضي اسكندري - دانشگاه تهران
٢٩- دكتر علي فاخر - دانشگاه تهران
٣٠- دكتر غلامرضا هروى - دانشگاه تهران
٣١- دكتر نويد خادمى - دانشگاه تهران
٣٢ - دكتر شاهرخ مالك - دانشگاه تهران
٣٣- دكتر آرش نوشادروان - دانشگاه تگزاس اي اند ام- آمريكا