فراخوان
تحویل ایده
برگزارکنندگان مسابقه
برگزیدگان دوره های قبلی
دوره های گذشته مسابقه
تم ویژه مسابقه: آموزش در دانشگاه پس فردا

 

مطالعه فایل نمونه قبل از ارسال ایده الزامی می باشد. ایده هایی که فرمت های ذکر شده در فایل نمونه در آنها رعایت نشده باشد، بررسی نخواهند شد.

 

نمونه فایل تحویلی : فایل نمونه

 

 

 

 1. مشخصات شرکت کننده:
 2. نام : (*)
  Invalid Input
 3. نام خانوادگی : (*)
  Invalid Input
 4. دانشگاه محل تحصیل : (*)
  Invalid Input
 5. مقطع تحصیلی : (*)
  Invalid Input
 6. استاد راهنما :
  Invalid Input
 7. ایمیل تماس :(*)
  Invalid Input
 8. شماره تلفن همراه:(*)
  Invalid Input
 9. در صورتیکه این ایده توسط بیش از یک شرکت کننده ارائه می شود لطفا مشخصات تمامی شرکت کنندگان را در فرمت word یا PDF بارگذاری نمائید.
 10. بارگذاری اطلاعات افراد
  Invalid Input
 11. تحویل ایده :
 12. عنوان ایده فارسی:(*)
  Invalid Input
 13. عنوان ایده انگلیسی:(*)
  Invalid Input
 14. کلمات کلیدی (فقط به انگلیسی):(*)
  اطلاعات را به درستی وارد کنید
 15. ایده ارائه شده به کدام زیرشاخه مهندسی عمران مربوط می باشد؟ : (*)
  Invalid Input
 16. لطفا گرایش مربوط به این ایده را بنویسید : (*)
  Invalid Input
 17. بارگذاری فایل ایده : (1-2 صفحه در فرمت PDF )(*)
  Invalid Input
 18. قوانین و مقررات(*)
  Invalid Input
  کلیه قوانین و مقررات وبسایت را مطالعه و آنها را قبول دارم
 19.